Behandling af personoplysninger

Kære medlem af Salling Jagtforening

Salling Jagtforening har nogle oplysninger om dig, fordi du er medlem af foreningen (personoplysninger). Det er nødvendigt for foreningen at have disse oplysninger for at kunne administrere dit medlemskab og for at kunne varetage dine interesser som medlem af foreningen.

De oplysninger, Salling Jagtforening har om dig, er:

Navn

Adresse

Fødselsdag (de første 6 cifre i dit cpr.nr.)

Medlemsnummer

Typen af medlemskab - ordinær, ekstraordinær, kursist, husstand osv.

Oplysninger om kontingent (betalt kontingent eller restance)

Evt. telefonnummer

Evt. e-mailadresse

Der er tale om almindelige personoplysninger. Salling Jagtforening har ikke registreret personfølsomme oplysninger om dig – f.eks. cpr-nummer. Oplysningerne opbevares elektronisk hos bestyrelsen. Derudover har relevante personer adgang til oplysninger på papirform. Dette gælder f.eks. de personer, der passer kiosken i klubhuset på Viumvej. Oplysningerne vil ikke blive opbevaret af Salling Jagtforening i længere tid end nødvendigt.   

For så vidt angår telefonnummer og e-mailadresse så er det ikke et krav for medlemskab, at foreningen får disse oplysninger. Disse oplysninger er således ikke nødvendige. De fleste medlemmer har dog valgt at give deres e-mailadresse, således at de kan modtage forskellige informationer fra foreningen pr. mail. Flere og flere informationer sendes til medlemmerne pr. mail. Salling Jagtforening opfordrer derfor til, at man som medlem oplyser en evt. e-mailadresse. 

Hvis du som medlem ikke ønsker, at Salling Jagtforening har registreret dit telefonnummer og/eller e-mail-adresse, kan du rette henvendelse til foreningen (bestyrelsen) og anmode om, at oplysninger herom bliver slettet.

De oplysninger, Salling Jagtforening har om dig, vil kun blive anvendt i forbindelse med drift af foreningen og i øvrigt i overensstemmelse med vedtægterne for Salling Jagtforening. Hvis dine oplysninger ønskes anvendt derudover, vil det kun ske efter indhentet samtykke fra dig.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand – heller ikke i markedsføringsmæssigt øjemed. Dog vil oplysninger blive videregivet til Danmarks Jægerforbund i det omfang, det er nødvendigt i forhold til dit med-lemskab m.v.

Som registreret har du efter databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, en række rettigheder i forhold til Salling Jagtforenings behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a. følgende rettig-heder:

Ret til at blive orienteret om, at Salling Jagtforening har registreret oplysninger om dig.

Ret til indsigt i oplysningerne

Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger

Ret til sletning af oplysninger, når disse ikke længere er nødvendige (f.eks. ved udmeldelse)

Ret til begrænsning af behandling af oplysninger

Ret til at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde relevant lovgivning m.v.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til behandling af personoplysninger, og som registreret kan man klage over behandlinger m.v. til Datatilsynet.

Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger hos Salling Jagtforening, er du velkom-men til at sende os en mail på Sallingjagtforening@gmail.com

Salling Jagtforening er såkaldt dataansvarlig. Det betyder, at det er Salling Jagtforening, der har ansvaret for de oplysninger, foreningen har om dig.

 

Juridisk enhed:

Salling Jagtforening

c/o Gregers Frederiksen

Viumvej 22

7870 Roslev

CVR-nr.: 34 43 90 60

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Salling Jagtforening

14. juni 2018 

Nyheder

Kalender


Nyheder fra Danmarks Jægerforbund: